Vína pro vás balíme do kartonů po 6 ks. Prosíme proto, abyste VŽDY objednávali celkový počet lahví v NÁSOBCÍCH 6.  Děkujeme za pochopení!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Vinařství Martin Šebesta. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
Provozovatelem internetového obchodu je Vinařství Martin Šebesta, U Vodárny 358, Dolní Dunajovice, 691 85.  IČ 70963827, DIČ CZ7607234074

Doporučujeme zákazníkům seznámit se s níže uvedenými obchodními podmínkami a nákupním řádem, kde jsou uvedeny všechny důležité informace. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu v internetovém obchodě a tím  jsou veškeré objednávky závazné.

 

Registrace a její výhody

Registrace slouží k plnému využití všech výhod:  

  • pravidelných informacích o novinkách,
  • získání přehledu o stavu svých objednávek, výhodných cenových nabídkách

Registrace zákazníka není podmínkou pro uskutečnění nákupu v internetovém obchodě

 Způsob platby:

  • dobírkou při převzetí zboží. Zboží je odesláno zásilkovou službou na Vámi uvedenou adresu, částka zahrnuje dopravné a doběrečné ve výši 36 Kč          
  • Převodem na účet prodávajícího,  č. ú 222 598 925/ 0600. Zboží je odesláno zásilkovou službou na Vámi uvedenou adresu, částka zahrnuje dopravné.
  • v hotovosti při osobním odběru – Dolní Dunajovice, Lípová 688

 

 

Dodací lhůty

Pokud je zboží skladem, je obvyklá dodací lhůta  do 3 pracovních dnů. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás informovat. Při volbě osobního odběru je třeba dohodnout přesně termín na tel. č. 603 468 385 (Kudová Lea)

 

Dopravné

Cena dopravného

Doručení zásilkovou službou Toptrans na uvedenou adresu, přepravné hradí kupující.

Výše přepravného na území ČR je závislá na hmotnosti zásilky.

Cena dopravy 1-5 lahví - 100 Kč

Cena dopravy od 6 lahví - zdarma.

 

Ceny přepravného jsou uvedeny bez doběrečného, které činí 40 Kč.

 

Ceny mimo ČR budou naúčtovány dle tarifu přepravce.

 

 

Převzetí zásilky kupujícím

Při převzetí zásilky ještě za přítomnosti přepravce se přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod ). Pokud tomu tak je, ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte. Kontaktujte nás na emailu obchod@vinosebesta.cz, jaký byl důvod nepřevzetí zásilky.

Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dodacího listu (faktury) spolu s dokladem o zaplacení.

 

Omezení plnění

 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je osoba starší 18 let, a tím pádem se na ni nevztahuje zákon o prodeji alkoholických nápojů nezletilým osobám - mladším 18 let, tedy Zákon č. 379/2005 Sb.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu,  na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění .
 
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dní od doručení, viz. Obchodní podmínky.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti tomu vyhovět.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky, nejdéle však do 7 pracovních dnů od objednání.

Veškeré osobní údaje, poskytnuté při registraci, jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 

 

Reklamace

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití garantujeme kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace, prosím uplatňujte bezodkladně a to e-mailem.
 
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
Reklamace zboží prosím vyřizujte e-mailem na obchod@vinosebesta.cz 

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího,  v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu Vinařství Martin Šebesta, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 
V Dolních Dunajovicích, 1.1.2020